Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

 1. Загальні положення
 • Справжня оферта є офіційною пропозицією Приватного підприємства «Келі» через Інтернет-магазин, який знаходиться на Інтернет-ресурсі з доменним ім'ям «kelli.com.ua», далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом - "Договір", і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця "https://kelli.com.ua" (далі - "Інтернет-сайт").
 • Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів вважається факт оплати Покупцем замовлення одним із способів, зазначених у цьому Договорі.
 1. Поняття та визначення

У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі значення:

 • «Товар» - ювелірні вироби, аксесуари та супровідні предмети;
 • «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронної угоди.
 • «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.
 • «Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
 • «Замовлення» - належним чином оформлена електронна форма заявки, в якій зазначається обраний Покупцем перелік товарів, загальна вартість даних товарів та інформація про Покупця (дані, які надають можливість ідентифікувати Покупця).
 1. Предмет Договору
 • Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору. Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:
 • добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
 • оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцю у власність на умовах цього Договору.
 1. Порядок оформлення замовлення
 • Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, який представлений на Сайті Інтернет-магазину.
 • Кожна позиція може бути представлена в замовлення у будь-якій кількості.
 • Після перевірки всіх параметрів Замовлення менеджер, який обробляє Замовлення, зв'язується з Покупцем за вказаним контактним телефоном для уточнення інформації та підтвердження Покупцем свого Замовлення. Після успішного підтвердження Замовлення, обрані Покупцем Вироби резервуються під Замовлення на два календарні дні та виставляється рахунок на їхню оплату (у разі вибору варіанта оплати за рахунком). Терміни виконання Замовлення та варіанти доставки Виробів менеджер обговорює з Покупцем під час підтвердження Замовлення.
 • За відсутності товару Покупець має право замовити його виготовлення, замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, анулювати замовлення.
 1. Порядок оплати замовлення
 • Вибір форми оплати здійснюється або під час заповнення електронної форми Замовлення, або при уточненні замовлення менеджером Продавця по телефону. Покупець може сплатити Замовлення такими способами:
 • оплата готівкою – при виборі доступного магазину-партнера;
 • оплата картками Visa/Mastercard рахунку, надісланого на контактний e-mail Покупця або за допомогою модулів платіжних систем на Сайті;
 • банківський платіж – оплата рахунку, надісланого на контактний e-mail Покупця у будь-якому відділенні банку.
 1. Умови доставки замовлення
 • Покупець може отримати Замовлення після 100% його передоплати.
 • Можливі варіанти доставки Замовлення Покупцеві:
 • адресна доставка Державним підприємством спецзв'язку;
 • доставка шляхом самовивезення із магазину-партнера Продавця.
  • Доставка Замовлення по Україні здійснюється за рахунок Продавця.
  • Разом із замовленням Покупцеві надаються документи згідно із законодавством України.
 1. Права та обов'язки сторін:
 • Продавець має право:
 • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.
  • Покупець зобов'язаний:
 • своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.
  • Покупець має право:
 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
 1. Відповідальність сторін
 • Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.
 • Продавець не несе відповідальності за:
 • змінений перевізником зовнішній вигляд Товару;
 • за незначну невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп'ютерів окремих моделей;
 • за зміст та правдивість інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення;
 • за затримку та перебої у наданні Послуг (обробки замовлення та доставки товару), що відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;
 • за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою цього доступу до мережі Інтернет;
 • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та паролю третім особам.
  • Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під її логіном перебувала інша особа) особам або їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.
  • У разі настання обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним способам.
  • Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей виключно шляхом переговорів.
 1. Інші умови
 • Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови його попередньої публікації на сайті https://kelli.com.ua/
 • Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.
 • Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».
 • Оплата Покупцем оформленого в Інтернет магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)
 • Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію"
 • Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.
 • Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін.
 1. Порядок повернення товару належної якості
 • Ювелірні вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають.
 • У разі виявлення протягом трьох років з дня купівлі суттєвих недоліків ювелірного виробу, що виникли з вини виробника (Продавця), та, у разі потреби, підтверджених висновком експертизи ювелірного виробу, Покупець має право вимагати пропорційного зменшення ціни виробу, безкоштовного усунення його недоліків у розумний термін або відшкодування витрат на усунення недоліків виробу.
 • Зазначені вимоги Покупця зазначені у підпункті 10.2 цього Договору не підлягають задоволенню, якщо недоліки Виробів виникли внаслідок порушення Покупцем правил користування Виробом або його зберігання.
 • Передбачені пунктом 10.2 цього Договору поняття розглядаються, а вимоги Покупця задовольняються відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та з Правилами торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) та дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням та виробами з них, що належать суб'єктам господарювання на право власності, затвердженим постановою КМУ від 4 червня 1998 р. № 802 (у редакції постанови КМУ від 25 січня 2017 р. № 41).
 1. Строк дії договору
 • Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції у порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".
 • До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару шляхом повернення коштів
 • Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.
 1. Реквізити продавця

Приватне підприємство «Келі»

21034, м. Вінниця, вул. Максима Шимка, 46-Б

р/р UA77 302689 00000 26001055323648

у Вінницькій філії ПАТ КБ "Приватбанк"

МФО 302689

Код 30362831